• OŚWIADCZENIE – ŚWIETLICA -wzór

   • Zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach.

    OŚWIADCZE

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

    ......................................kl......w dniu..................          świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

     Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

     ............................                 

    Podpis rodzica/opiekuna

   • Oświadczenie – świetlica - wzór

   • Każdy uczeń dojeżdżający, który przybywa do szkoły innym środkiem transportu niż autobus szkolny i ma zamiar wracać samodzielnie do domu - drukuje poniższe oświadczenie i po wypełnieniu przez rodzica dostarcza je do wychowawcy świetlicy. 

    OŚWIADCZENIE

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

    ......................................kl......w dniu..................          świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

     Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

         ............................                 

    Podpis rodzica/opiekuna

     

 • INFORMACJE DLA UCZNIÓW