• List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
    • Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się pismem skierowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji do wszystkich rodziców i prawnych opiekunów dzieci.
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
    • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:


     1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II mający siedzibę w: Dylewo, ul. Szkolna 1, 07-420 Kadzidło.
     2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
     3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

     4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych, ich kontroli i poprawienia w oparciu o art. 32 ustawy.
     5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

     6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

     7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

     8. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iwa@iwa.ostroleka.pl.
    • 12 kwietnia2018 r. gościliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej. Delegacja złożona z naszych uczniów, katechetki p. Hanny Bakuła oraz wicedyrektor p. Anny Kubeł uczestniczyła w I Mazowieckim Zjeździe Szkół noszących imię Świętego Jana Pawła II. Inicjatorami zjazdu byli: metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, a zorganizowali je pracownicy Instytutu Papieża Jana Pawła II. Głównym cel
    • Naukowa epidemia, czary, mary i alchemia - to przewodnie hasło eukacyjnego spektaklu, jaki odbył się w naszej szkole 6-go kwietnia 2018r. Przedstawien
    • „Ratujemy i uczymy ratować” pod takim hasłem, strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle przeprowadzili wśród naszych uczniów zajęcia praktyczne z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponieważ obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie jej potrzebującej wynika z przepisów prawa i troski o drugiego człowieka, warto wiedzieć jak poprawnie jej udzielić. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się zdarzyć, że będziemy św
    • Najnowsze informacje dla rodziców i uczniów
    • Ciężko pracujemy nad dostarczeniem ci najnowszych informacji o szkole. Wybierz sekcję Aktualności aby wyświetlić szczegóły.
  • Godziny dzwonków

   Piątek 22.03.2019
  • Galeria zdjęć

   • Cyrk SZOK
   • PODSUMOWANIE XVI EDYCJI KONKURSU BAŚNIE TO NIE TYLKO RADOŚĆ CZYTANIA
   • CHOINKA SZKOLNA
   • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
   • DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO
   • JASEŁKA
   • Pierniczki klasa 1
   • MIKOŁAJKI
   • ANDRZEJKI