• WAŻNE INFORMACJE

   •  

     

     

     

     

    MATERIAŁY POMOCNICZE -  koronawirus_.pdf

     

     

     

     

     

    POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W  NASZYM PRZEDSZKOLU.

               Wychowankowie przedszkola są objęci opieką doświadczonych pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc realizowana jest we współpracy z rodzicami,  poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  Jest ona udzielana przez wychowawców grup  oraz specjalistów:

    - Logopedę

    - Pedagoga

    - Terapeutę pedagogicznego

    Zadania logopedy:

    a/   przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

    b/   organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci;

    c/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców  i nauczycieli;

    d/ organizowanie raz w tygodniu zajęć  głownie dla dzieci 5 – 6 letnich  z  zaburzeniami mowy ;

    e/   zajęcia odbywają się po południu w grupach 2-4 osobowych;

    f/   logopeda dokumentuje swoja pracę w dzienniku zajęć dodatkowych.

    Zadania pedagoga:

     - ocena psychofizycznego rozwoju dziecka

     - obserwacja dzieci w czasie codziennych zajęć

     - konsultacje dla nauczycieli

     - konsultacje i wsparcie rodziców

     -  prowadzenie warsztatów rozwojowych dla kadry i rodziców

    Kiedy zgłosić się do psychologa i logopedy?

    1. Jeśli odczuwają Państwo niepokój o rozwój czy zachowanie dziecka – w celu zidentyfikowania trudności i opracowania wspólnie najlepszych rozwiązań.
    2. Jeśli wydaje się Państwu, że dziecko wykazuje ponadprzeciętne zdolności – w celu pokierowania i ustalenia najlepszego planu rozwoju jego umiejętności.

    Jak pracują nasi specjaliści?

    We współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami określają trudności dziecka. Proponują rozwiązania np. program pracy z dzieckiem, który w bezpieczny dla niego sposób rozwiąże problemową sytuację.

     

     

    DRODZY RODZICE ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z "BIBLIOTECZKI RODZICA",

    KTÓRA JEST DLA PAŃSTWA DOSTĘPNA U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

     

     

                                                                                                                                                                       
    
    „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu
      stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. 
    Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje! 
    (O, jakie to cudne!)"
    - Janusz Korczak

     

     

    W naszym przedszkolu  wykształceni i świadomi siebie nauczyciele, specjaliści i pracownicy  dbają  o ciepłą, wspierającą, życzliwą dzieciom, rodzicom i pracownikom atmosferę. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Codziennie dbają o rozwój duchowy, emocjonalny i  intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej..

    Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

    Rodzice i opiekunowie naszych dzieci są dla nas partnerami w wychowywaniu.

    Dziękując za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie dokładamy wszelkich starań by dobry kontakt z osobami najbliższymi dzieciom towarzyszył nam w codziennej pracy. Jesteśmy świadomi Państwa potrzeb i oczekiwań. Liczymy na współpracę i zrozumienie , bo tylko wtedy wychowując młodych ludzi, wspólnymi siłami możemy ogromny wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyli.

    Kadra kierownicza:

    Hanna Politowska – p.o. Dyrektor w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie

    Anna Kubeł - Wiecedyrektor  w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie

    Kadra pedagogiczna:

    Beata Gwiazda    - wychowawca gr. dzieci 3-letnich – Pszczółek

    Beata Prusaczyk  - wychowawca gr. dzieci 4 – 5 -letnich- Lisków

    Joanna Mrozek    - wychowawca dzieci 6 - letnich- Sówek

    Ilona Gwiazda      -  nauczyciel wychowania przedszkonego

    Jolanta Małkowska   -  nauczyciel wychowania przedszkonego

    Ewa Kuligowska     - pedagog

    Sylwia Bieńkowska - logopeda

    Małgorzata Faderewska  - nauczyciel języka angielskiego

    Hanna Bakuła  - katecheta

    Aneta Jaros  – pomoc nauczyciela