• SCENARIUSZE ZAJĘĆ

  • Aktywna Tablica - Scenariusz zajęć w klasie 1 - Snenariusz_zajec_w_klasie_1.odt

    

    

   27.02.2020r.

    

   Temat: Poznajemy Polskę. Mapa, flaga, godło, hymn jako nasze symbole narodowe.

    

   Cele ogólne:

   -Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi.

   -Uświadomienie roli ojczyzny w życiu każdego człowieka.

    

   Cele szczegółowe:

   Uczeń:

   -wymienia i opisuje symbole narodowe,

   -wie, że symbolom narodowym okazujemy należyty szacunek,

   -słucha hymnu,

   -zachowuje prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu narodowego,

   -pisze po śladzie,

   -układa puzzle z symbolami narodowymi,

   -układa flagę z kolorowych kartek,

   -wykonuje zdjęcie,

   -odpowiada na pytania,

   -współdziała w grupie.

   Metody: praktyczna, pogadanka, eksponującą, e-zabawa, żywe obrazy.

   Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

   Środki dydaktyczne: mapa Polski, karty pracy dla uczniów, film animowany, puzzle dydaktyczne, strony internetowe, białe i czerwone kartki z bloku, aparat fotograficzny, kosz z pytaniami.

   Przebieg zajęć

   1.Czynności organizacyjno- porządkowe.

   2.Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie zagadek

   https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA

   3.Pokazanie mapy Polski, wskazanie granic państwa.

   4.Rozdanie uczniom kart pracy z konturową mapą Polski.

   5.Rysowanie konturów państwa polskiego po śladzie.

   6.Krótka pogadanka na temat symboli narodowych.

   7.Oglądanie filmu animowanego o symbolach narodowych.

   https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

   8.Układanie godła z puzzli interaktywnych.

   https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=191353908a04

    

   9.Podział klasy na dwie grupy. Pierwsza interaktywnie rysuje flagę Polski https://awwapp.com/

    

   a druga układa flagę z białych i czerwonych kartek i wykonuje pamiątkowe zdjęcie.

    

   11.Wysłuchanie hymnu narodowego w postawie na baczność.

   https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

   12.Podsumowanie zajęć:

   -podział klasy na 2 grupy,

   -losowanie trzech pytań,

   -wspólne ustalanie prawidłowych odpowiedzi,

   -prezentacja prac grupy.