• ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

    • Nowa galeria ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY została dodana do albumu fotograficznego

     26 października b.r. w naszej szkole odbyła się  Uroczystość Ślubowania i Pasowania na ucznia.

          Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Hanny Politowskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

          Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz wykazali się wiedzą na temat swojej ojczyzny, zachowania i zasad ruchu drogowego.

           Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej. Dzieci ślubowały ,,być dobrym Polakiem, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.  Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez panią dyrektor.

     W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Papiea Jana Pawła II w Dylewie.

            Po pasowaniu ciepłe i miłe słowa skierowali do pierwszoklasistów, obecni na uroczystości Wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski oraz dyrektor banku PKO BP pani Alina Sadłowska. Pan Wójt pochwalił umiejętności najmłodszych uczniów, życzył im sukcesów i samych miłych chwil w szkole. 

           Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości i słodkości przygotowanych przez rodziców.

    • DZIEŃ PATRONA

    • Nowa galeria DZIEŃ PATRONA została dodana do albumu fotograficznego

     ,,Święty Jan Paweł –Cywilizacja życia”  - pod takim hasłem świętowaliśmy 16 października  br. XXIII Dzień Papieski w naszej szkole. Uczestniczyliśmy we mszy świętej, odprawionej przez proboszcza Karola Żochowskiego. Uczniowie klasy 6 przenieśli nas w międzykontynentalną podróż z Naszym Patronem- Janem Pawłem II. Miłym akcentem było uczestnictwo  w akademii: pani Mileny Dziczek – rodzica, katechetki pani Hanny Bakuła oraz wychowawcy -pani Agnieszki Grzyb. Przedstawienie uświetnił także wokalny występ Ali Domian i Patrycji Bielskiej, uczennic klasy 5. Ulubioną pieśnią zaakcentowaliśmy naszą wdzięczność i łączność duchową z papieżem. Po powrocie do szkoły delegacje klas oddały pokłon przed tablicą pamiątkową i  ułożyły na tablicy kwieciste serce.

      

     Dziś kiedy już patrzysz na nas z ,,okna Domu Ojca”. Cóż Ci powiedzieć możemy kochany Ojcze Święty:

      szukałeś nas, znalazłeś i zostałeś wśród nas.
     NA ZAWSZE

     _________________________________________________________________________________________

    • Dzień Edukacji Narodowej

    • Nowa galeria Dzień Edukacji Narodowej została dodana do albumu fotograficznego

            16 października w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca 250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali część artystyczną, w której przybliżyli zebranej w hali sportowej społeczności szkolnej historię obchodów Dnia Nauczyciela - bez wątpienia jednego z najważniejszych świąt w całym roku szkolnym. Chór szkolny pod przewodnictwem pani Agnieszki Grzyb zapewnił oprawę muzyczną tej wyjątkowej uroczystości. Uczniowie złożyli również wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia oraz wyrazili swoją wdzięczność i uznanie za podejmowany każdego dnia trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia. 

    • PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

    • Nowa galeria PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY została dodana do albumu fotograficznego

      

     Nasza  obecność na XXIII pielgrzymce, wśród prawie 7 tys. innych uczniów jest wyrazem pamięci o naszym patronie św. Janie Pawle II. Był to dla nas czas dziękczynienia za dotychczasowy patronat wielkiego Papieża Polaka. Mottem tegorocznego jasnogórskiego spotkania było hasło Dnia Papieskiego „Cywilizacja życia”, jest to przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II, który apelował o ochronę życia od poczęcia, do naturalnej śmierci.

     Na placu przed szczytem zgromadziliśmy się o godzinie 10.00  by wysłuchać pięknego  koncertu Magdy Anioł – wokalistki wykonującej współczesną muzykę chrześcijańską. Na rozpoczęcie pielgrzymki odmówiliśmy modlitwę różańcową, a następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, którą  odprawił Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. Biskup Marek Solarczyk, który przypomniał, że w 16 października mija 45 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, prosił też byśmy się „nie bali otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa”. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandarów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach. oraz odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.  Jak co roku odczytano również list do Ojca Świętego Franciszka.

     Dla nas wszystkich było to bardzo duże przeżycie, niektórzy byli pierwszy raz w Częstochowie, mogli poznać Sanktuarium, w którym papież modlił się wielokrotnie.

     Nasze pielgrzymowanie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. dyrektor Hanny Politowskiej oraz życzliwości i wsparciu finansowemu niezawodnego Wójta Gminy Kadzidło p. Dariusza Łukaszewskiego. Wyrazy wdzięczności za pomoc finansową kierujemy też do proboszcza naszej parafii ks. Karola Żochowskiego oraz Sylwii i Andrzeja Ostrowskich. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasze otwarte sera i bezinteresowną pomoc oraz za danie nam możliwości poszerzania naszych horyzontów.

     „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko wszystko co robimy dla innych jest tym co naprawdę warto robić”         C. Lewis

     Pielgrzymka do Częstochowy

     Nasza  obecność na XXIII pielgrzymce, wśród prawie 7 tys. innych uczniów jest wyrazem pamięci o naszym patronie św. Janie Pawle II. Był to dla nas czas dziękczynienia za dotychczasowy patronat wielkiego Papieża Polaka. Mottem tegorocznego jasnogórskiego spotkania było hasło Dnia Papieskiego „Cywilizacja życia”, jest to przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II, który apelował o ochronę życia od poczęcia, do naturalnej śmierci.

     Na placu przed szczytem zgromadziliśmy się o godzinie 10.00  by wysłuchać pięknego  koncertu Magdy Anioł – wokalistki wykonującej współczesną muzykę chrześcijańską. Na rozpoczęcie pielgrzymki odmówiliśmy modlitwę różańcową, a następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, którą  odprawił Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. Biskup Marek Solarczyk, który przypomniał, że w 16 października mija 45 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, prosił też byśmy się „nie bali otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa”. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandarów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach. oraz odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.  Jak co roku odczytano również list do Ojca Świętego Franciszka.

     Dla nas wszystkich było to bardzo duże przeżycie, niektórzy byli pierwszy raz w Częstochowie, mogli poznać Sanktuarium, w którym papież modlił się wielokrotnie.

     Nasze pielgrzymowanie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. dyrektor Hanny Politowskiej oraz życzliwości i wsparciu finansowemu niezawodnego Wójta Gminy Kadzidło p. Dariusza Łukaszewskiego. Wyrazy wdzięczności za pomoc finansową kierujemy też do proboszcza naszej parafii ks. Karola Żochowskiego oraz Sylwii i Andrzeja Ostrowskich. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasze otwarte sera i bezinteresowną pomoc oraz za danie nam możliwości poszerzania naszych horyzontów.

     „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko wszystko co robimy dla innych jest tym co naprawdę warto robić”         C. Lewis

    • Próbna ewakuacja

    • Nowa galeria Próbna ewakuacja została dodana do albumu fotograficznego

     6 października w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dylewa. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu - 3 krótkich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji.

    • WSZECHMOCNI W SIECI

    • Nowa galeria WSZECHMOCNI W SIECI została dodana do albumu fotograficznego

     4 października uczniowie klas 7 i 8  obejrzeli w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce spektakl Teatru Kamienica pt. Wszechmocni w sieci”.

     Lajki, stories, snapy – to świat, w którym dzisiaj żyją młodzi ludzie.

     Sztuka poruszała bardzo aktualny problem przemocy w cyberprzestrzeni oraz pokazywała konsekwencje tego zjawiska.

     Spektakl, miał nowoczesny charakter z elementami interakcji z widzem i użyciem multimediów. Było to bardzo ciekawa, pouczająca i dająca do myślenia lekcja.

    • KONKURS

    • Nowa galeria KONKURS została dodana do albumu fotograficznego

     4. października uczennice z naszej szkoły wzięły udział w XL edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,, Kurpie Zielone w Literaturze ".  Eliminacje odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle. Wystąpienia recytatorów oceniała komisja w składzie: Iwona Choroszewska  - Zyśk, Monika Klimek i Krystyna Łaszczych.Paulina Gut z klasy szóstej zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji rejonowych, które odbędą się w Lelisie.

    • DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

    • Nowa galeria DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA została dodana do albumu fotograficznego


     To dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 
     25.09. w poniedziałek kolejny raz obchodziliśmy w naszym przedszkolu Świeto Przedszkolaka. Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy, udziału w konkursach i tańców przy ulubionych przebojach muzyki dla dzieci. Uśmiech i radość świadczyły o wspaniałej zabawie. Wychowawczynie złożyły wszystkim, maluszkom i starszakom życzenia samych słonecznych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

    • TURNIEJ SKRZATÓW

    • Nowa galeria TURNIEJ SKRZATÓW została dodana do albumu fotograficznego

     PRZEDSZKOLAKI NA TURNIEJU SKRZATÓW W CHUDKU
     Dzień pełen emocji i wrażeń. Mecz za meczem i ogromny doping rodziców. Gratulujemy naszym wspaniałym piłkarzom.

    • CZYTAMY Z SERCEM

    • Nowa galeria CZYTAMY Z SERCEM została dodana do albumu fotograficznego

     Rodzice w naszym przedszkolu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca. Razem promujmy czytelnictwo i zagłębiajmy wiedzę na temat serca!

     DZIĘKUJEMY!

     Zapraszam chętnych rodziców do wzięcia udziału w spotkaniach promujących czytelnictwo.

    • KURPIOWSKIE CENTRUM WETERYNARII

    • Nowa galeria KURPIOWSKIE CENTRUM WETERYNARII została dodana do albumu fotograficznego

      

     4 października w Światowy Dzień Zwierząt Przedszkolaki odwiedziły Kurpiowskie Centrum Weterynarii w Dylewie. Celem wizyty było poznanie pracy weterynarza i zdobycie wiedzy na temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych, a także kształtowanie postaw pozytywnych w stosunku do zwierząt. Przedszkolaki brały aktywny udział w spotkaniu, zadawały pytania dotyczące zwierząt i pracy weterynarza. Spotkane miało również uzmysłowić dzieciom, że zwierzę nie jest zabawką, czuje, pragnie i cierpi, jak człowiek.
     Dziękujemy Pani Kindze za ciekawą lekcję.

    • PAN POLICJANT Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU


    • Niecodzienne zajęcia odbyły się w przedszkolu w Przedszkolu Samorządowym w Dylewie. 
     Co robią policjanci, kiedy i jak wezwać ich na pomoc oraz jak prawidłowo, bezpiecznie zachować się na drodze i w czasie zabawy - to treści, które poznały  nasze przedszkolaki. 
     Dziękujemy aspirantowi Jerzemu Tabaka z Posterunku Policji w Kadzidle za spotkanie, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

    • DZIEŃ KROPKI

    • Nowa galeria DZIEŃ KROPKI została dodana do albumu fotograficznego

     15 września 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi, odkrywania talentów, a przede wszystkim dobrej zabawy. W tym szczególnym dniu na szkolnych korytarzach królowały różnorodne stroje w kropki. Ponadto, Samorząd Uczniowski przygotował kreatywne zabawy dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Dzieci tworzyły piękne prace plastyczne inspirowane kropkami. Było kolorowo, radośnie i twórczo.

      

     Zdjęcia zostały wykonane za pomocą sprzętu, który nasza szkoła pozyskała z funduszy programu Laboratoria Przyszłości.

    • MYŚLI NASZEGO PATRONA

    •  

     "Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".

     ***************

     Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny.”

     ***************

     „Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej: miłość „współweseli się z prawdą”. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.”

     ***************

     Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą, których możliwości nie zostały zrealizowane. Przyszedłem, aby zapalić w waszych sercach ten płomień, który mogły zgasić przeżyte rozczarowania i niespełnione nadzieje. Każdemu z was chcę powiedzieć, że jest zdolny do dobra, do uczciwości, do pracowitości; każdy z was nosi w sobie te zdolności rzeczywiście i głęboko, choćby nawet istnienia ich nie podejrzewał. Być może, że ciężkie doświadczenia zdolności te w was jeszcze bardziej rozwinęły.

     ***************

      

     „Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...! ”

     ***************

     "Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą".

     ***************

     „Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka.

     ***************

     "Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania"

     ***************

     " Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki".

     *******************

     "Dlatego też pragnę, drodzy młodzi przyjaciele, byście dziś z nowymi siłami i nowym zapałem "czynili pokój" na drodze sprawiedliwości, wolności i miłości". 

     Jan Paweł II