• NAUCZYCIELE

     •  

      Politowska Hanna - dyrektor szkoły

      1. Bakuła Hanna

      2. Bieńkowska Sylwia

      3. Cekała Elżbieta

      4. Faderewska Małgorzata

      5. Gadomski Paweł

      6. Gąska Grażyna

      7.  Grzyb Agnieszka

      8. Gwiazda Ilona

      9. Gwiazda Beata

      10  Gwiazda Waldemar

      11. Kubeł Anna - wicedyrektor

      12. Kuligowska Ewa

      13. Laskowska Edyta

      14. Małkowska Jolanta

      15. Michalak Bogumiła

      16. Mrozek Joanna

      17. Ogniewska Teresa

      18. Prusaczyk Beata

      19. Prusaczyk Dorota

      20. Prusińska Edyta

      21. Sadłowska Agnieszka

      22. Staśkiewicz Agnieszka

      23, Traczewska Agnieszka 

      24. Deptuła Emilia