• REKRUTACJA

   •                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ogłoszenie- Rekrutacja 2023/2024

    OGŁOSZENIE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dylewie informuje, że z dniem 27.02.2023r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

    Zapraszamy dzieci od 3 roku życia. Rekrutacja trwa do 24.03.2023r.

    Harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:

    • W dniach 27. 02. – 24. 03. 2023r. –  odbywa się pobieranie i składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”(dotyczy dzieci nowych).
    • W dniach 27.03-07.04.2023r. – odbywa się weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    • 14.04.2023r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
    • Od 17.04.-05.05.2023r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (W przypadku nie potwierdzenia przez rodzica, dziecko zostanie skreślone z listy)
    • 08.05.2023r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły.

    Załączniki: 

    Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_na_rok_szkolny_2023-2024.docx

     

    zalącznik nr 1 - oswiadczenie_religia(1).docx

     

    załączniik nr 2 - Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx

    załącznik nr 3 - oswiadczenie_o_odprowadzaniu_podatku_dochodowego.docx

                              

     

    REKRUTACJA DO KLASY 1  na rok szkolny 2023/2024

    DOKUMENTY:

     karta_zgloszenia_dziecka_do__1__klasy(2).docx