• ROK SZKOLNY 2013/2014

     • 09.2013
      • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

       PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

       Współpraca Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego z Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce zaowocowała wspaniałym przedsięwzięciem jakim jest realizacja w naszej szkole projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: 

       KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO I ZAWODOWEGO UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYLEWIE

       Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie

       Cel projektu:

       - podwyższenie jakości oferty edukacyjnej poprzez rozszerzenie programu rozwojowego Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie umożliwiającego zwiększenie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi połączonych z rozwojem kompetencji kluczowych i ogólnych oraz ukierunkowanie na wybór kierunków kształcenia uczniów w obszarach Gospodarki Opartej na Wiedzy. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r.- 30.06.2015 r. 

     • 11.10.2013
      • DEN

       DEN

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.10.2013 r  w hali sportowej odbyło się krótkie spotkanie nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi. Wysłuchaliśmy kilku wierszy w wykonaniu uczennic z klasy II i III SP, a przedstawiciele Samorządu uczniowskiego złożyli życzenia i wręczyli kwiatki wszystkim pracownikom szkoły. 

       Nie było śpiewu, radości, a zaduma i smutek -  gdyż po długiej chorobie zmarła Natalia - uczennica naszej szkoły,  wrażliwa i bardzo życzliwa koleżanka, która pomimo zmagań z chorobą zawsze chętnie uczestniczyła we wszystkich akcjach charytatywnych.

        

       Natalko byłaś wspaniałą dziewczynką i taką pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w spokoju.

     • 18.10.2013
      • Pasowanie na gimnazjalistę

       Pasowanie na gimnazjalistę

       18.10.2013 r.  odbyła się w naszej szkole doroczna uroczystość Pasowania na Gimnazjalistę, w której wzięli udział uczniowie klasy I wraz z wychowawcą. To ważne dla pierwszoklasistów wydarzenie uświetniła obecność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego, Pani Elżbiety Cekała - Dyrektor szkoły, Pani Hanny Politowskiej - Wicedyrektor, Rodziców, uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli.

       Zebrani mogli obejrzeć próbkę umiejętności pierwszoklasistów, którzy przygotowali krótką, chwilami humorystyczną część artystyczną. Po czym wprowadzono sztandar szkoły, a po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Zobowiązali się:

       - Godnie wypełniać obowiązki gimnazjalisty. 
       - Pomagać starszym, pokrzywdzonym i potrzebującym.
       - Być prawym i prawdomównym.
       - Dbać o honor szkoły.
       - Wykazywać się pracowitością i wytrwałością, aby nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

       Pasowania na uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II dokonali Wójt Gminy Kadzidło i Dyrektor szkoły. Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.  

           Przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona gimnazjalistów zostało uświetnione tak zwanymi „otrzęsinami” przygotowanymi przez uczniów klasy II A i II B.  Przed "pierwszakami" postawiono kilka zadań, które w większości wykonane zostały wzorowo. W efekcie każdy z uczniów otrzymał pieczęć uprawniającą do posługiwania się mianem GIMNAZJALISTY.

     • 10.11.2013
      • Giełda partnerska

       Giełda partnerska

       Nauczycielki naszej szkoły p. Sylwia Chojnowska i p. Anna Kubeł uczestniczyły w polsko-niemieckiej giełdzie partnerskiej , która odbyła się w dn. 7.11.2013 - 10.11.2013 w Ogólnoeuropejskim Centrum Kształcenia we Vlotho (Niemcy) . Seminarium przygotowane zostało przez dr Zbigniewa Wilkiewicza (GESW Vlotho) oraz p. Monikę Mrówczyńską ( PNWM). Program seminarium obejmował elementy międzykulturowego uczenia się, przykładowetematy wymiany, oferty GESW i PNWM oraz prezentację zaproszonych szkół. W ramach promocji szkoły i naszego regionu, panie zaprezentowały plakat oraz informatory, foldery i prace własnoręcznie wykonane przez uczennice gimnazjum. Ponadto zachęcały zebranych nauczycieli do odwiedzenia naszego pięknego regionu i skorzystania z kurpiowskiej gościnności.  

       Słowa podziękowania za wsparcie inicjatywy należą się p. Dyrektor Elżbiecie Cekała oraz radzie Rodziców ZPO w Dylewie, ponieważ to dzięki ich uprzejmości obie panie miały możliwość uczestniczenia w seminarium

     • 11.2013
      • UCZYMY SIĘ POMAGAĆ!

       UCZYMY SIĘ POMAGAĆ!

       Dzień Wolontariusza.

       Nasz SKW „Promyk z serca” istnieje  od 4 lat. W pomoc angażuje się ponad 40 uczniów. Biorą  oni udział w akcjach ogólnopolskich takich jak:  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Góra Grosza. Naszym celem jest uświadomienie uczniom naszej szkoły, że warto pomagać. Zorganizowany Dzień Wolontariusza  miał na celu promowanie pracy wolontariatu, zaznajomienie się z jego  działaniami, pokazanie co robią wolontariusze, jak to działa, a także zachęcić do pomocy  innym. Wolontariusze odwiedzili  przedszkole, bawili się z maluchami, opowiadali o pracy w wolontariacie.

       U starszych uczniów ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum w czasie przerw organizowane były zabawy promujące pomoc. Nie obyło się bez plakatów, bransoletek, serduszek i łapek dla wszystkich uczniów. Ich reakcje na długo pozostaną w pamięci organizatorów zaskoczenie w oczach dzieci i jednocześnie szczęście, były nie do opisania. Przedszkolaki nie spodziewały się, że  w szkole organizowane są takie akcje. 

       Tekst i foto:  Klaudia Tomczak z klubu reportersko – filmowego.

     • 21.01.2014
      • Najbardziej kocham Babcię i Dziadka za .....

       Najbardziej kocham Babcię i Dziadka za .....

       21 stycznia był w naszej szkole dniem szczególnym, ponieważ gościliśmy Babcie i Dziadków.  Przedszkolaki oraz uczniowie kl I-III szkoły podstawowej przygotowali z tej okazji część artystyczną,  czwartokasiści zaprezentowali Jasełka, a chór szkolny uświetnił akademię pięknymi kolędami. 

     • 18.02.2014
      • Baśnie to nie tylko radość czytania

       Baśnie to nie tylko radość czytania

       Od 11 lat pierwszy tydzień ferii to czas kiedy w naszej szkole organizowany jest konkurs "Baśnie to nie tylko radość czytania"  XI edycja przeprowadzona została w dwóch etapach:

       1. Etap wiedzowy – dla klas IV
       2. Etap plastyczny – dla klas 0-III

       Etap wiedzowy odbył się 18.02.2014r, wzięło w nim udział 16 uczniów z 5 szkół Gminy Kadzidło:

       • SP w Jazgarce,
       • ZS w Wachu,
       • ZS w Chudku,
       • ZPO w Kadzidle,
       • ZPO w Dylewie.

       Komisja konkursowa w składzie:

       1. Elżbieta Lesińska
       2. Iwona Gałązka
       3. Teresa Maria Orzołek-Kaczyńska
       4. Renata Bogdańska
       5. Mirosław Młynarczyk

       przyznała nagrody

       I miejsce – Orzołek Amelia z ZPO w Kadzidle – opiekun p. Iwona Gałązka

       II miejsce – Kowalczyk Natalia z ZS w Chudku – opiekun p. Renata Bogdańska

       III miejsce  – Bziukiewicz Lilia Anna z ZS w Wachu – opiekun p. Mirosław Młynarczyk

       wyróżnienia – Koziatek Paulina z ZS w Chudku – opiekun p. Renata Bogdańska

                              Sobiech Oliwia z ZPO w Kadzidle – opiekun p. Iwona Gałązka.

       Nienagrodzeni uczestnicy etapu wiedzowego  za udział w konkursie otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki.

       W etapie plastycznym do organizatorów wpłynęło 127 prac indywidualnych z 8 szkół Gminy Kadzidło: SP w Jazgarce, SP w Siarczej Łące, SP w Czarni,  SP w Glebie, ZS w Chudku, ZS w Wachu, ZPO w Kadzidle, oraz ZPO w Dylewie.

       Komisja powołana przez organizatorów w składzie:

       - p. Wiesława Sobiech – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle - przewodnicząca

       - p. Paweł Łaszczych – pracownik Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

       - p. Urszula Łaszczych - pracownik Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

       12.02.2014 roku oceniła prace plastyczne i ogółem przyznała 42 nagrody.

       UCZNIOWIE NAGRODZENI W ETAPIE PLASTYCZNYM

       KATEGORIA: ZNACZEK

        - praca plastyczna

       KLASY O

       I m  – Paweł Śmigiel – op. Anna Parzych – ZPO Kadzidło

       II m – Julia Bacławska- op. Marianna Zalewska – SP Czarnia

       III m  – Gabriela Majewska – op. Halina Cichoń – ZPO Kadzidło

       III m - Dominika Bączek – op. Ewa Balcerczyk – SP Gleba

       Wyróżnienia:

       Nikola Kupis – op, Bożena Pabich – ZPO Kadzidło

       Albert Frąckiewicz – op. Beata Drężek  - Siarcza Łąka

       Mikołaj Kośnik – op. Marzena Zera – SP Jazgarka

       Alicja Lisiewska – op. Barbara Niegowska – ZPO Kadzidło

       KLASY I

       I m - Aleksandra Orzoł – op. Elżbieta Jurga Dymerska – ZPO Kadzidło

       II m- Oliwia Witkoś – op. Cecylia Tańska – ZPO Kadzidło

       III m  - Natalia Malon – op. Grażyna Gąska – ZPO Dylewo

       Wyróżnienia:

        Szymon Kubeł – op. Marianna Zalewska – SP Czarnia

       Adrianna Kordek – op. Urszula Szymczyk – ZS Chudek

       KLASY II

       I m - Zuzanna Samsel – op. Janina Kaczyńska – ZS Wach

       II m – Olga Szymczyk – op. Hanna Politowska – ZPO Dylewo

       III m – Natalia Niedźwiecka – op. Renata Dworak SP. Czarnia

       Wyróżnienia:

       Gabriela Madrak – op. Iwona Sobiech – ZPO Kadzidło

       Amelia Dawid – op. Anna Kubeł – ZPO Dylewo

       Alicja Suchecka – op. Mariola Krystian – ZPO Kadzidło

       Sandra Śliziewska – op. Bożena Kwaśniewska – ZPO Kadzidło

       Amelka Aptacy – op. Anna Mielnicka – ZPO Kadzidło

       KLASY III

       I m - Kornelia Kiernozek – op Renata Dworak – SP Czarnia

       II m - Justyna Prachniak – op. Elżbieta Parzych – SP Siarcza Łąka

       III m - Julita Gąska  -  op. Łucja Cicha  – ZS Wach

       Wyróżnienie :

       Maria Wiśniowolska – op. Dorota Jechanowska – ZPO Kadzidło

       Kacper Marcionowski – op. Ewa Abramczyk – SP Jazgarka

       Julia Korzeniecka – op. Urszula Chmielewska – Krystian – SP Gleba

       Maria Celestyna Dobies – op. Jadwiga Brzozowa – ZPO Kadzidło

       KATEGORIA: STRÓJ – dla postaci jednej z  baśni

       KLASY O

       Nagroda specjalna – Amanda Piórkowska– opiekun Krystyna Wołosz – ZS w Chudku

       Wyróżnienia:

       Dominika Syrowik – opiekun Krystyna Wołosz – ZS Chudku

       Jakub Dymerski – opiekun Anna Parzych – ZPO Kadzidło

       Julia Pieńkowska – opiekun Bożena Pabich – ZPO Kadzidło

       KLASY I

       I - Maja Bakuła – opiekun Krystyna Lemańska – ZS w Wachu

       II – Paulina Zalewska – opiekun Małgorzata Napiórkowska – ZPO Kadzidło

       III- Magdalena Michalak – opiekun Grażyna Gąska – ZPO Dylewo

       KLASY II

       I – Gabriela Madrak – opiekun Iwona Sobiech – ZPO Kadzidło

       II – Alicja Gut – opiekun Hanna Politowska – ZPO Dylewo

       III – Amelia Szkopińska  -  opiekun Anna Kubeł - ZPO Dylewo

       Wyróżnienie: Adrian Sobiech – opiekun Hanna Faderewska –SP Jazgarka

       Wyróżnienie: Marta Malon – opiekun Elżbieta Niedźwiecka – Równa – ZS Chudek

       KLASY III

       I - Magdalena Kisiel – opiekun Barbara Suchecka – ZS Chudek

       II - Izabela Staśkiewicz i Magdalena Grzyb – opiekun Barbara Zaniewska – ZPO Kadzidło

       III – Amelia Lenda – opiekun  Barbara Suchecka – ZS CHudek

       Wyróżnienie -  Karolina Piwowarska – opiekun Jolanta Małkowska – ZPO Dylewo

       Wszyscy nie nagrodzeni uczniowie otrzymali upominki za udział w konkursie.

        

       Sponsorami nagród konkursowych byli:

       Wójt Gminy Kadzidło – p. Dariusz Łukaszewski

       Rada Rodziców ZPO w Dylewie

        

     • 03.2014
      • Spotkanie z Mistrzynią Polski

       Spotkanie z Mistrzynią Polski

       Dzięki inicjatywie radnego Gminy Kadzidło pana Jana Kaczyńskiego w ZPO im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie odbyło się spotkanie z utalentowaną lekkoatletką, wielokrotną Mistrzynią Polski  - Joanną Banach. W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści, swoją obecnością zaszczycił zebranych także Wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski.

       ZDJĘCIA

     • 27.04.2014
      • XI edycja międzyszkolnego konkursu "Przekroczyć próg nadziei"

       XI edycja międzyszkolnego konkursu "Przekroczyć próg nadziei"

       Pani  Dyrektor  Elżbieta  Cekała  powitała wszystkich  uczestników  XI  edycji  Międzyszkolnego  Konkursu  Recytatorskiego  „Poezji  Karola  Wojtyły – Jana  Pawła  II”  pod  hasłem „Przekroczyć  próg  nadziei” oraz  osoby  zasiadające  w  tegorocznym  jury. Następnie  przekazała  głos  koordynatorowi   konkursu  Pani  Teresie  Ogniewskiej. Ta  zaznaczyła, iż  jest  to  rok  szczególny  dla  całej  społeczności  uczniowskiej, bowiem  Nasz  Patron  - Papież   Jan  Paweł  II   został  kanonizowany  w  dniu  27  kwietnia  br. Jak  podkreśliła  koordynator, droga  Jana Pawła  II  do  świętości  została  uznana  za  najszybszą  w  nowożytnej  historii Kościoła. Proces  kanonizacyjny  zaczął  się  błyskawicznie: Benedykt  XVI zgodził  się  na  otwarcie  procesu  beatyfikacyjnego  swego  poprzednika  miesiąc i  11  dni   po  jego śmierci. 5 lipca  obecny  papież  Franciszek  zgodził  się  na  kanonizację. Jej  data  została   wyznaczona  na  konsystorzu  30 września  - papież  i  kardynałowie  ustalili, że  Polak  zostanie  świętym  27  kwietnia, w  dniu, w  którym   ustanowił  święto  Miłosierdzia  Bożego. Pani  Ogniewska  przypomniała również  dwa  cuda, które  zostały  uwzględnione  przy  tej  beatyfikacji.

           Następnie  powitała  gości, tj. ks. Jacka  Majkowskiego – proboszcza  parafii NMP Ostrobramskiej  Matki  Miłosierdzia  w  Dylewie, Panią  Elżbietę  Cekała- dyrektor ZPO im. Papieża  Jana  Pawła  II  w  Dylewie, Panią  Hannę  Politowską – wicedyrektor, Panią  Bożenę  Deptuła – przewodniczącą  Komitetu  Rodzicielskiego  wraz z  pozostałymi paniami.

        W  dalszej  części  koordynator  przedstawiła  osoby  zasiadające  w  jury, tj.

       - Panią  Krystynę  Łaszczych – przewodniczącą  ww. konkursu, pracownika  Filii  Biblioteki  Publicznej  w  Dylewie.

       - Pana  Wojciecha  Kraszewskiego – pracownika  „Klubu  Oczko”, jednocześnie  opiekuna  Ostrołęckiej  Sceny  Autorskiej.

       - Ks. Kanonika  Ryszarda  Kłosińskiego – proboszcza  parafii  Kadzidło.

          W  kilku  słowach  powitała  wszystkich  opiekunów i  recytatorów  przybyłych  na  dzisiejsze  spotkanie, aby  podjąć  się  trudnego  zadania zmagania  się  ze  słowem. Do  tegorocznej  edycji  zgłoszono  22  recytatorów  ze  szkół  podstawowych, tj. z  Chudka, Olszewa –Borek, Dylewa i  Kadzidła  oraz  20  recytatorów  z  gimnazjum  z  Chudka, Olszewa –Borek, Dylewa i  Kadzidła.

        Następnie  oddała  głos  konferansjerom: uczennicy  Sylwii  Ogniewskiej  oraz  uczniowi  Bartoszowi  Bochomulskiemu.

        Po  wysłuchaniu  wszystkich  recytacji, komisja  udała się  na  obrady, natomiast  gości  poproszono  o  przejście  do  przygotowanych  specjalnie  sal,  w  których  mamy  zadbały  o  podniebienia  wszystkich  uczestników  konkursu.

           Na  rozstrzygnięciu  XI  edycji  Międzyszkolnego  Konkursu  Recytatorskiego  „Poezji  Karola  Wojtyły – Jana  Pawła  II”  pod  hasłem „Przekroczyć  próg  nadziei” koordynator  powitała:

        - Pana  Dariusza  Łukaszewskiego – Wójta  Gminy  Kadzidło.

        - Pana  Stanisława  Kur – przewodniczącego  Rady  Gminy  w  Kadzidle.

          Następnie  Przewodnicząca  konkursu  odczytała  protokół.

       Wójt, Przewodniczący  Rady  Gminy, Dyrektor  szkoły  wręczyli  wszystkim nagrodzonym  wspaniałe  ksiązki  upamiętniające  Naszego  Patrona – Jana  Pawła  II. Dla  każdego  uczestnika  zostały  przygotowane przez  Panią  Wicedyrektor   dyplomy  uczestnictwa  w  tegorocznej  edycji  ww. konkursu. Młodzież  naszej  szkoły  wręczyła  kwiaty  komisji  z  podziękowaniami  za  pracę. Wręczono  również  dyplomy  i  kwiaty  osobom  przygotowującym  laureatów  tegorocznej  edycji  konkursu.

           Pani  Dyrektor  na  koniec  podziękowała  nauczycielom  zaangażowanym  w  przygotowanie  dzisiejszej  imprezy, wręczając  im  dyplomy.

       Koordynator  konkursu  podziękowała  gorąco  sponsorom, tj.

       - Wójtowi Gminy  Kadzidło- Panu  Dariuszowi  Łukaszewskiemu

       - Ks. Jackowi  Majkowskiemu

       - Pani  Dyrektor  Elżbiecie  Cekała

       - Zakładowi  Przetwórstwa  Mięsnego  JBB  w  Łysych

       - Komitetowi  Rodzicielskiemu  przy  ZPO  w  Dylewie

       - Przedsiębiorstwu  Produkcyjno – Handlowo- Usługowemu „FIRE – TESS”

     • 20.05.2014
      • Relacja z 12 rocznicy nadania imienia. 

       Relacja z 12 rocznicy nadania imienia. 

       „Wy jesteście przyszłością świata! (…)

       Wy jesteście moją nadzieją!”

        Dzień  Patrona w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie to święto, które w 2002 roku na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Tradycyjnie już, 20 maja spotykamy się by uczcić naszego duchowego przewodnika i opiekuna, upamiętnić uroczystość nadania szkole imienia oraz sztandaru. Od chwili wyboru patrona minęło już  12 lat, jednak za sprawą kanonizacji naszego Wybitnego Rodaka, decyzja o wyborze Jana Pawła II na opiekuna nabrała nowego wymiaru i jeszcze większego znaczenia. Dlatego też tegorocznym obchodom towarzyszyła wyjątkowo podniosła atmosfera. W  Kościele pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia wysłuchaliśmy podniosłej akademii przygotowanej przez uczniów klas III gimnazjum pod opieką p. Teresy Żeberkiewicz i p. Małgorzaty Faderewskiej. Towarzyszył im chór szkolny pod batutą p. Agnieszki Grzyb. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji szkoły, jej uczniów, pracowników i wszystkich gości, celebrowanej przez proboszcza ks. Jacka Majkowskiego. Po  zakończonej mszy w korowodzie, na czele ze Sztandarem, przeszliśmy na plac przed szkołą, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pani dyrektor Elżbieta Cekała powitała przybyłych gości: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce panią Teresę Michalak, Wójta Gminy Kadzidło pana Dariusza Łukaszewskiego, proboszcza parafii Dylewo ks. Jacka Majkowskiego oraz rodziców.

       Po przemówieniach wszyscy zebrani otrzymali znicze, z których w hołdzie naszemu Patronowi ułożyliśmy serce. Ostatnim etapem uroczystości było podsumowanie szkolnego konkursu „Z Patronem przez życie”.  P. Anna Kubeł przypomniała główny cel konkursu, którym było poszerzanie wiedzy o Ojcu Świętym - Janie Pawle II,  jego dzieciństwie, młodości, kapłaństwie, pontyfikacie, drodze do świętości  oraz odczytała protokół z przebiegu konkursu. Spośród wielu prac jakie wpłynęły do organizatorów, nagrody sponsorowane przez p. dyrektor Elżbietę Cekała oraz Radę Rodziców, z rąk pani dyrektor Teresy Michalak,  wójta Dariusza Łukaszewskiego oraz ks. Jacka Majkowskiego odebrali:

       Konrad Gąska- klasa I – miejsce I

       Julia Tomczak – klasa II – miejsce I

       Patrycja Prusaczyk – klasa V –miejsce I

       Dominik Kawa – klasa III A – miejsce I

       Szymon Sadłowski – klasa I – miejsce II

       Amelia Szkopińska – klasa II – miejsce II

       Jacek Jaworski – klasa V – miejsce II

       Małgorzata Sadłowska – klasa III B – miejsce II

       Natalia Malon – klasa I – miejsce III

       Maja Koziatek – klasa II – miejsce III

       Wiktoria Brzozowa – klasa V – miejsce III

       Patrycja Jasińska – klasa IIIA – miejsce III

       Paweł Lemański – klasa I - wyróżnienie

       Aleksandra Butler - klasa II – wyróżnienie

       Kolejny Dzień Patrona już za nami. Jego finałem były podziękowania dla uczniów klas III gimnazjum i ich wychowawców za pięknie przygotowaną akademię, dla chórzystek i ich opiekunki za uświetnienie uroczystości śpiewem, dla przybyłych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców.

       Relacja Klubu Reportersko-Filmowego

     • 06.2014
      • Lekcja historii

       Lekcja historii

       W 25 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie na którą przybyli zaproszeni goście: Pan Tadeusz Godlewski – poseł na Sejm RP I 
       kadencji, pierwszy przewodniczący oddziału NSZZ Solidarność w Ostrołęce oraz przedstawicielki Rady Rodziców p. Bożena Deptuła – przewodnicząca i p. Dorota Brzozowa. 

       Zdaniem „Proszę Państwa 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polce komunizm” wypowiedzianym przez aktorkę Joannę Szczepkowską na antenie Telewizji Publicznej, będącym symbolicznym przejściem między zależnością Polski, a odzyskaniem wolności, Pani Hanna Politowska – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie wprowadziła zebranych w tematykę spotkania. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej, uczniowie i uczennice gimnazjum przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, w drugiej części głos zabrał gość honorowy p. Tadeusz Godlewski, który opowiedział o swojej działalności w tamtym czasie i odpowiadał na pytania uczniów, wyjaśnił nam dlaczego te wybory były wyjątkowe. Na zakończenie p. Hanna Politowska podziękowała gościowi honorowemu za lekcję historii, uczniom oraz paniom Dorocie Prusaczyk, Hannie Bakuła i Agnieszce Grzyb za przygotowanie części artystycznej.   

        GALERIA

     • 14.06.2014
      • Wycieczka na Litwę<br />

       Wycieczka na Litwę<br />

         W dniach 12 – 14 czerwca 2014 r. uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie poznawali najpiękniejsze zakątki Litwy.

          Pierwszym punktem był Aquapark z najwyższą zjeżdżalnią na świecie. Uczniowie lubiący wodne przygody mieli okazję skorzystać z różnorodnych rozrywek i odpocząć w egzotycznym otoczeniu. Następnie odbyło się spotkanie integracyjne w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Poznaliśmy historię szkołyi system nauczania. Przewodnikami po klasopracowniach byli tamtejsi uczniowie. Na koniec nauczyliśmy się podstawowych kroków tańca litewskiego. My również przygotowaliśmy prezentację naszej szkoły i regionu. Uczennice śpiewały pieśni kurpiowskie i  tańczyły tańce ludowe. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i zaprosiliśmy uczniów do Dylewa. Pani wicedyrektor – Beata Mockienie była zachwycona pomysłem współpracy z naszą szkołą.

         Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie obiektów zabytkowych Wilna i okolic. Wędrówkę rozpoczęliśmy od cmentarza na Rossie, gdzie spoczywa wiele postaci ze świata nauki, polityki, uczestników powstań narodowych i konspiracji niepodległościowej. W najważniejszym grobie, przykrytym płytą z czarnego wołyńskiego granitu, spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, a po obydwu stronach znajdują się groby jego żołnierzy. Do starego cmentarza  przylega mały cmentarzyk wojskowy. Spoczywają tu żołnierze polscy polegli w walkach o Wilno w latach 1919, 1920, 1939, 1944. Stamtąd udaliśmy się na jedną z największych w Europie starówek.  Zwiedzanie bogactwa architektury starego Wilna zaczęliśmy od ulicy Zamkowej wiodącej do Ostrej Bramy i katedry św. Stanisława. Spacerowaliśmy  wąskimi i krętymi uliczkami starówki, podziwiając przepiękne obiekty, pochodzące z XV i XVI wieku i zaglądając do pełnych uroku podwórek.  Byliśmy też na Górze Trzech Krzyży, będącą najlepszym punktem widokowym na panoramę miasta.

          Ostatnią atrakcją wycieczki  był Zamek w Trokach i rejs statkiem po jeziorze Galwe. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domu.

          Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Dariusza Łukaszewskiego, Pani Elżbiety Cekała i wielu innych sponsorów, bez pomocy których ta wycieczka nie odbyłaby się. Podziękowania należą się również Panu Pawłowi Gadomskiemu - głównemu pomysłodawcy i organizatorowi naszej wycieczki opiekunom: Pani Dorocie Prusaczyk, Pani Edycie Laskowskiej, Pani Edycie Prusińskiej i Pani Teresie Marii Orzołek – Kaczyńskiej.

     • 06.2014
      • Wyjazd edukacyjno -poznawczy

       Wyjazd edukacyjno -poznawczy

        W ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego”  uczennice z klubu reportersko-filmowego wraz z opiekunką p. Anną Kubeł uczestniczyły w wycieczce do Warszawy podczas której miały okazję zobaczyć studia telewizyjne TVP przy ulicy Woronicza, poznały także pracę Polskiego Radia oraz odwiedziły siedzibę Agory w której mieści się redakcja Gazety Wyborczej.  

           Pierwszym punktem wyjazdu edukacyjno-poznawczego było spotkanie z przewodnikiem w budynku TVP, który w kilku słowach przybliżył nam historię telewizji, a następnie oprowadził po studiach nagrań. Zwiedzanie zaczęliśmy od reżyserki studia sportowego,  w którym relacjonowane są wszystkie ważne wydarzenia sportowe np.: mecze piłki nożnej, siatkówki, skoki narciarskie itp. Nasz przewodnik zaprezentował sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu, opowiedział o przeznaczeniu poszczególnych konsoli (dźwiękowe, wizyjne, oświetleniowe, kamery, monitory), przytoczył kilka ciekawostek związanych z produkcją programów. Zobaczyliśmy także pomieszczenie, w którym montowane są programy telewizyjne oraz  największe studio Telewizji Polskiej, w którym realizowane są między innymi znane programy publicystyczne („Tomasz Lis na żywo”, „Sprawa dla reportera”) oraz rozrywkowe („Jaka to melodia”, czy dawniej „Śpiewające fortepiany”). Poznałyśmy szczegóły pracy wielu specjalistów (dekoratorzy, kamerzyści, dźwiękowcy) zobaczyłyśmy jak wiele urządzeń i ludzi jest potrzebnych do nagrania kilkuminutowego programu. Kolejnym miejscem jakie poznałyśmy od kuchni było studio w którym nagrywany jest autorski program Agaty  Młynarskiej „Świat się kręci” gdzie szczególnie zachwyciła nas dekoracja. Także duże wrażenie wywarł na nas nowy gmach, w którym mieści się muzeum TVP. Zgromadzone są tam przeróżne sprzęty, rekwizyty używane dawniej do nagrywania programów, zdjęcia z emitowanych dawniej filmów. Zobaczyłyśmy także  legendarne postacie z bajek i programów dla dzieci tj.  Jacek i Agatka, Kulfon i żaba Monika. Ostatnim punktem naszego pobytu w telewizji było studio w którym realizowany jest program jaki możemy oglądać codziennie w godzinach porannych na ekranach naszych telewizorów. Oczywiście chodzi o program „Pytanie na śniadanie”. Zasiadając na słynnej kanapie dla gości mogłyśmy poczuć się jak „gwiazdy programu”, a moment ten każda z nas uwieczniła na pamiątkowej fotografii.

       Po wizycie w gmachu TVP udaliśmy się do siedziby Polskiego Radia, które mieści się przy ulicy Aleje Niepodległości. W holu spotkaliśmy się ze przewodnikiem – redaktorem radiowym, który zapoznał nas z pracą Polskiego Radia, który w skrócie zapoznał nas z historią i misją radia, zasadami funkcjonowania oraz realizowanymi programami. Pokazał „od kuchni" pracę redaktorów, realizatorów, pracowników obsługi technicznej. Obserwowaliśmy audycje „na żywo” w studiu Programu 1, Programu 2, Programu 4 – Czwórki, Newsroom, a także pracę osób w tworzących portal polskieradio.pl. Zwiedzanie zakończyłyśmy na archiwach gdzie mogłyśmy zobaczyć imponujące zbiory nagrań oraz poznałyśmy metody nagrywania dźwięku,  i najnowsze technologie radiowe, w tym także zasady działania radia internetowego. Ta wyjątkowa przygoda z radiem pozwoliła nam z bardzo bliska przyjrzeć się pracującym w nim ludziom  przybliżyła nam jego funkcjonowanie. Po tych doświadczeniach wiem że Radio to  nie tylko „gadające pudełko”.

                   Ostatnim punktem naszego wyjazdu była wizyta w nowoczesnym gmachu Agory przy ulicy Czerskiej. Agora to koncern, który jest wydawcą między innymi  Gazety Wyborczej - ogólnopolskiego dziennika społeczno-politycznego, wydawanego od maja 1989 roku.  Naszym przewodnikiem był dziennikarz pan Marcin, który opowiedział nam o historii powstania gazety,  od niego  dowiedzieliśmy się, że oprócz codziennego wydania gazeta wydaje także cotygodniowe dodatki tematyczne np. Turystyka czy Wysokie Obcasy oraz serie tematyczne, wydawnictwa książkowe czy płyty. Mogłyśmy zobaczyć jakie są etapy powstawania gazety począwszy od pomysłów po planowanie układu na stronie aż do „łamania” i korekty. Pan Marcin odpowiadał na nasze pytania, opowiedział nam także kto za co odpowiada w redakcji, jakie zadania wykonują redaktorzy, dziennikarze, korespondenci czy fotoreporterzy, jakie są godziny ich pracy i zarobki oraz co trzeba zrobić by pracować w redakcji.

           Cieszymy się,  że miałyśmy możliwość odwiedzenia tych  miejsc, ponieważ są one ściśle związane z naszymi zainteresowaniami i działalnością klubu reportersko-filmowego. Utwierdziłyśmy się w przekonaniu, że praca w mediach to bardzo ciekawe, a zarazem odpowiedzialne zajęcie. Były to dla nas bardzo cenne doświadczenia, które być może przydadzą się w przyszłości, gdy staniemy przed wyborem dalszej drogi kształcenia i własnego zawodu. Z wiedzą jaką teraz posiadamy będzie nam łatwiej podejmować decyzje,  które wpłyną na całe nasze życie.

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II Dylewo, ul. Szkolna 1
   • zpo.dylewo@wp.pl
   • 297616022
   • Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II ul. Szkolna 1 07-420 Dylewo
 • Galeria zdjęć

  • WYBRANE KADRY Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW
  • SKO
  • BAŚNIE 2020
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020
  • I Wieczór Kolęd
  • Warsztaty w bibliotece - klasa 2
  • Jasełka w Kościele
  • WIGLIA W PRZEDSZKOLU
  • JASEŁKA 2019
  • SZKOLNY KONKURS KOLĘD
  • Smacznie i zdrowo
  • Pomoc Polakom na Kresach